Kontrola drogowa po zmianach - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Kontrola drogowa po zmianach

Data publikacji 07.11.2019

Nowe zasady kontroli ruchu drogowego obowiązują od 7 listopada 2019 roku. Podczas kontroli policjanci będą sprawdzali stan licznika pojazdu.

07 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 listopada 2019r. w sprawie kontroli ruchu drogowego. Zauważalną dla kierujących zmianą będzie odczyt wskazań drogomierza w pojeździe bez względu na to, czy dokonywana jest kontrola stanu technicznego, czy nie. Policjant będzie mógł także dokonać kontroli licznika pojazdu holowanego lub przewożonego. Dane zostaną przekazane do centralnej ewidencji pojazdów. Zapis ten zacznie obowiązywać z dniem 01 stycznia 2020r. Inną istotną zmianą jest dopuszczenie postoju pojazdu Policji w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Skróci się też czas kontroli trzeźwości. Podczas działań  kontrolnych ukierunkowanych na poddanie jak największej liczby kierujących pojazdami badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu, policjant, który zatrzymał pojazd, nie będzie się już przedstawiał, a poprzestanie na podaniu przyczyny zatrzymania. Przypominamy, że Rozporządzenie wskazuje także sposób zachowania się kierującego podczas kontroli. Jest on zobowiązany do trzymania rąk na kierownicy. Na polecenie policjanta ma także obowiązek wyłączyć silnik pojazdu, włączyć światła awaryjne oraz umożliwić identyfikacje pojazdu. Wysiadać z kontrolowanego pojazdu kierujący lub pasażer mogą wyłącznie za zezwoleniem kontrolującego.

Pełny tekst Rozporządzenia wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod linkiem: dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2141/1.