Wiadomości

Służba w terenie i spotkania profilaktyczne słuchaczy pod okiem słupskich policjantów

Data publikacji 02.12.2019

W minionym tygodniu kolejni słuchacze słupskiej szkoły policji pełnili swoje pierwsze służby pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Niewątpliwie służba w terenie dała możliwość wykorzystania dotychczas zdobytej wiedzy I umiejętności. Ujawnianie przestępców, pomaganie obywatelom I rozmowy z młodzieżą to tylko część zadań, jakie realizowali policjanci. Za aktywność i zaangażowanie usłyszeli słowa uznania od mieszkańców i dyrekcji placówek oświatowych.

W minionym miesiącu na ulicach naszego miasta pojawiło się więcej policyjnych patroli. Słuchacze mieli okazję przyjrzeć się realizacji interwencji przez starszych służbą kolegów I mogli zaprezentować wiedzę I umiejętności zdobyte podczas kursu podstawowego. Poza ujawnianiem przestępców, sprawców wykroczeń i udzielaniem różnego rodzaju pomocy, młodzi adepci sztuki policyjnej wielokrotnie spotykali się z uczniami szkół podstawowych, z którymi rozmawiali o przestępczości nieletnich I zagrożeniach, jakie mogą ich spotkać w codziennym życiu. Podejmowanym czynnościom przyglądali się słupscy policjanci, którzy jak się okazuje, mogli w pełni obdarzyć zaufaniem młodszych kolegów.

Młodzi policjanci pokazali swoją gotowość do pełnienia służb w jednostkach terenowych. W czasie praktyk angażowali się w każdą podejmowaną interwencję, wychodzili naprzeciw potrzebom obywateli I w sposób szczególny zadbali o młodzież ze szkół podstawowych. W czasie spotkań z uczniami prowadzili luźne dyskusje o problemach, jakie dotykają dorastającą młodzież. Rozmowy dotyczyły głównie cyberprzestępczości i uzależnień od środków psychoaktywnych i odurzających. Nie zabrakło informacji o konsekwencjach prawnych w przypadku popełniania przestępstw i wykroczeń.

Młodzież nie kryła zadowolenia ze zamiany lekcji matematyki na spotkanie z policją. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania I mówili o swoich wątpliwościach. Jak wynika z opinii nauczycieli i starszych służbą kolegów, młodzi policjanci wykazali się dobrą znajomością prezentowanych przez siebie treści, za co otrzymali podziękowania od nauczycieli I dyrektorów placówek oświatowych.

  • policjant i młodzież