Policjanci będą czuwali na wolontariuszami - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Policjanci będą czuwali na wolontariuszami

Data publikacji 10.01.2020

Jak co roku policjanci będą czuwali nad bezpieczeństwem wolontariuszy, kwestujących i tych wszystkich, którzy będą wspierali WOŚP i brali udział w imprezach odbywających się w tym dniu na terenie Gdańska. Na ulicach pojawi się więcej policjantów z różnych pionów. Przypominamy o tym, że w przypadku gdy będziemy świadkami sytuacji wymagającej interwencji policjantów, alarmujmy ich, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 112.

Policjanci jak co roku przygotowują się do zabezpieczenia Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicach Gdańska pojawi się więcej policjantów nie tylko z komisariatów, ale również z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W zapewnienie bezpieczeństwa kwestujących i mieszkańców zaangażowani zostaną policjanci kryminalni, sztabu Policji oraz ruchu drogowego, ci ostatni będą dbali przede wszystkim o płynność ruchu na ulicach podczas napływu i odpływu uczestników imprez, które w tym dniu będą organizowane na terenie Gdańska.

Zabezpieczenie będzie miało formę akcji policyjnej z uwagi na zwiększoną ilość policjantów, którzy będą w nie zaangażowani.

Policjanci od początku listopada wzięli już udział w spotkaniach zorganizowanych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Gdańsku, podczas których wspólnie z przedstawicielami innych służb odpowiadającymi za bezpieczeństwo rozmawiali na temat ewentualnych zagrożeń oraz sposobów ich eliminowania.

Ponadto policjanci z komendy miejskiej są w stałym kontakcie z szefem Gdańskiego Centrum Wolontariatu- organizatorem 28 Finału WOŚP, szefami poszczególnych sztabów dzięki temu na bieżąco wymieniane są informacje, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy.

2 stycznia tego roku policjanci wzięli udział w kolejnych konsultacjach zorganizowanych przez WBiZK UM Gdańsk, podczas których rozmawiali i przekazywali swoje spostrzeżenia na temat formy zabezpieczenia i ewentualne możliwe zagrożenia, obecnemu na spotkaniu przedstawicielowi agencji ochrony odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas koncertu finałowego WOŚP oraz przedstawicielom innych służb.

Po raz kolejny w przeddzień finału WOŚP policjanci z komendy miejskiej spotkają się w Europejskim Centrum Solidarności z 700 wolontariuszami, którzy będą kwestować w Gdańsku. Funkcjonariusze rozmawiać będą z nimi o zagrożeniach i sposobach ich unikania, a także jak mają się zachowywać w sytuacjach niebezpiecznych.

Kilka porad dla darczyńców i wolontariuszy WOŚP

Porady dla darczyńców Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

-Każdy z wolontariuszy będzie wyposażony w  identyfikator imienny ze zdjęciem, który musi zawierać m.in. numer zbiórki, hologram, pieczątkę, adres wolontariusza. Identyfikator musi być wypisany czytelnie. Zdjęcie musi być wyraźne, a wizerunek osoby na zdjęciu powinien odpowiadać wyglądowi wolontariusza;

 -Każdy wolontariusz musi nosić swój identyfikator w widocznym miejscu;

- Skarbonka wolontariusza musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP. Na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się wyraźnie napisany ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze.

- Jeśli będą mieli Państwo podejrzenie, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką, prosimy mieszkańców o kontakt z Policją (numer telefonu alarmowego 112) lub strażą miejską (numer telefonu alarmowego 986).

Prosimy również o wszelkie informacje dotyczące podejrzanych zachowań napotkanych osób, które zagrażają bezpieczeństwu wolontariuszy i osób uczestniczących w imprezach organizowanych w tym dniu.

 

Porady dla wolontariuszy

-Prowadźcie zbiórkę pieniędzy w bezpiecznych miejscach: centrach handlowych, w których zatrudnieni są pracownicy ochrony, głównych ciągach komunikacyjnych; miejscach dobrze oświetlonych miejscach, w których występuje duże natężenie ruchu pieszych, miejscach objętych monitoringiem kamer, itp.

- Nie prowadźcie zbiórek w miejscach mało uczęszczanych, na źle oświetlonych ulicach,

- Unikajcie prowadzenia zbiórek pieniędzy samodzielnie. W grupie jest zawsze bezpieczniej!!! Starajcie się zapewnić sobie towarzystwo innych wolontariuszy, a jeżeli to możliwe, opiekę osób dorosłych.

- Szczególnie ważne jest, abyście wracając do Waszego sztabu, po zakończeniu zbiórki pieniędzy, poruszali się w grupie, korzystajcie z pomocy Waszych znajomych, bliskich.

Jeżeli będziecie tego potrzebowali, zwracajcie się o pomoc do Policji (numer telefonu alarmowego  112) lub straży miejskiej (numer telefonu alarmowego 986).

Wszystkim wolontariuszom życzymy pełnych puszek, życzliwości przechodniów i bezpiecznego powrotu do swoich sztabów WOŚP!