Podsumowanie pracy lęborskich policjantów za 2019 rok, odprawa roczna - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Podsumowanie pracy lęborskich policjantów za 2019 rok, odprawa roczna

Data publikacji 13.01.2020

Dzisiaj w lęborskiej komendzie policji odbyła się roczna odprawa z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, insp. Krzysztofa Kozelana. Podczas odprawy podsumowano i omówiono pracę lęborskich policjantów w 2019 roku.

Dzisiaj lęborscy policjanci i pracownicy Policji gościli I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, insp. Krzysztofa Kozelana, który uczestniczył w odprawie rocznej lęborskiego garnizonu. Komendant Powiatowy Policji w Lęborku, kom. Mariusz Mejer omówił całoroczną pracę poszczególnych komórek organizacyjnych. Podejmowane na przestrzeni ubiegłego roku czynności dochodzeniowo-śledcze, liczne akcje i działania funkcjonariuszy, spotkania z młodzieżą szkolną, organizowane debaty społeczne z mieszkańcami, działania operacyjne oraz zaangażowanie pracujących w terenie służb patrolowych i dzielnicowych sprawiły, że miniony rok oraz osiągnięte w tym czasie wyniki zostały ocenione bardzo pozytywnie. Komendant złożył również podziękowania wszystkim policjantom i pracownikom Policji za zeszłoroczną pracę i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych.

 

Służba lęborskich policjantów miała też niewymierny czynnik, jakim były działania prewencyjne i profilaktyczne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lęborskiego. Mundurowi w 2019 r. uczestniczyli łącznie w 8 debatach społecznych, których tematem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Przekazane w trakcie tych spotkań przez mieszkańców informacje, uwagi i spostrzeżenia zostały zweryfikowane oraz uwzględnione w codziennej służbie. Szczególny nacisk kładziono na poprawę współpracy mieszkańców powiatu z policją w celu wspólnej, bardziej skutecznej walki z lokalnymi zagrożeniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Takim skutecznym narzędziem do osiągnięcia tego celu okazała się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2019 roku za jej pośrednictwem mieszkańcy powiatu wskazali na mapie aż 1225 zagrożenia. Zostały one zweryfikowane i uwzględnione w trakcie codziennych patroli.

 

Ponadto policjanci przez cały rok prowadzili szereg akcji na drogach, które pozwoliły na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 2019 roku na terenie powiatu lęborskiego policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego 154 nietrzeźwych kierujących pojazdami i przeprowadzili 23.655 badań na zawartość alkoholu. Funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali 105 praw jazdy za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym oraz zatrzymali fakultatywnie 30 praw jazdy m.in. w takich przypadkach jak: zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy niestosowanie się do znaku, sygnału lub poleceń w ruchu drogowym.

 

W minionym roku na terenie powiatu lęborskiego o 107 zdarzeń zmalała liczba najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw. Wykrywalność rozbojów oraz uszkodzeń ciała ukształtowała się na bardzo wysokim poziomie kolejno ponad 88% i 82%. Zmalała również liczba kradzieży z włamaniem.

 

Podsumowując odprawę, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku pozytywnie ocenił pracę lęborskich policjantów, podziękował im za dotychczasową służbę, a następnie przedstawił kierunki i priorytety pracy, jakie czekają funkcjonariuszy w 2020 roku