Wiadomości

Kary dla osób, które nie stosują się do kwarantanny - współpraca policjantów ze służbami sanitarnymi

Data publikacji 04.04.2020

Przypominamy, osoby objęte kwarantanną mają bezwzględny obowiązek przebywać we wskazanym miejscu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych! Wobec wszystkich osób, które nie stosują się do kwarantanny, wyciągane są surowe konsekwencje finansowe! Kara może wynosić 30 tysięcy złotych. Wspólne działania policjantów ze służbami sanitarnymi mają na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ta znakomita współpraca pomorskich policjantów z inspektorami sanitarnymi przynosi wymierne efekty - ustalane i karane są osoby, które nie stosują się do rygorów bezpieczeństwa i łamią zasady kwarantanny, a tym samym stanowią zarożenie dla nas wszystkich. Na podstawie informacji przekazanych do Powiatowego Inspektora Sanitarnego pięciu mieszkańców Pomorza zostało ukaranych grzywną po pięć tysięcy złotych.

Każdego dnia policjanci sprawdzają, czy osoby zakwalifikowane do kwarantanny respektują ciążący na nich obowiązek i pozostają w miejscu zamieszkania. W zakresie tym funkcjonariusze ściśle współpracują ze służbami sanitarnymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości policjanci wyciągają konsekwencje - nakładają mandaty, kierują sprawy do sądu i przekazują informacje do inspektorów sanitarnych w terenie.

Każde rażące naruszenie kwarantanny czy notoryczność nieprzestrzegania jej zasad powoduje wszczęcie procedury przez służby sanitarne. Inspektorzy sanitarni na podstawie ustaleń policyjnych podejmują decyzje o sankcjach. Współpraca z inspektorami sanitarnymi jest bardzo dobra i owocna i wszystkie osoby, które nie stosują się do zasad kwarantanny muszą liczyć nie tylko z odpowiedzialnością karną ale i z wysokimi karami finansowymi.

W ostatnich dniach na podstawie informacji przekazanych przez policjantów służbom sanitarnym Powiatowi Inspektorzy Sanitarni nałożyli na 5 osób grzywny po 5 tysięcy złotych. Ukarani, to dwaj mieszkańcy Starogardu Gdańskiego i trzej mieszkańcy powiatu sztumskiego.

Pamiętajmy, wszyscy mamy wspólny cel - ochrona życia i zdrowia. Rygorystyczne stosowanie zasad i ograniczeń to najskuteczniejszy sposób, aby opanować stan epidemii. Dlatego policjanci stanowczo reagują na przypadki niestosowania się do obowiązujących regulacji!

Przypominamy, od 1 kwietnia 2020 roku z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się obowiązek korzystanie z aplikacji "Kwarantanna domowa". Aplikacja dostępna jest do pobrania na telefony w sklepach Google Play oraz App Store.