Wiadomości

POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU ZASTĘPCY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W GDAŃSKU DS. KRYMINALNYCH

Data publikacji 15.05.2020

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powierzył dziś obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku (ds. kryminalnych). Został nim insp. Rafał Kwapisiewicz – dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Pucku.

Insp. Rafałowi Kwapisiewiczowi - Komendantowi Powiatowemu Policji w Pucku powierzono dziś obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, który odpowiada za pracę pionu kryminalnego.

Insp. Ewa Pachura piastująca dotychczas to stanowisko, z dniem 15 maja br. przeszła w dyspozycję Komendanta Głównego Policji.

  • powierzenie obowiązków