PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ W DOBIE PANDEMII - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ W DOBIE PANDEMII

Data publikacji 10.09.2020

Dzisiejsza cykliczna videokonferencja przedstawicieli służb zespolonych zajmujących się przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa była okazją do podziękowania szefowi służb zespolonych – p. Dariuszowi Drelichowi Wojewodzie Pomorskiemu – za systematyczną i pełną zaangażowania pracę na rzecz bezpieczeństwa publicznego w tym zakresie.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński uczestniczy w cyklicznych videokonferencjach organizowanych przez Wojewodę Pomorskiego, których zadaniem jest bieżący przepływ informacji związanych z działaniami i zadaniami przeciwepidemicznymi. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych w województwie, którymi w ramach swoich kompetencji zarządza Wojewoda.

W ogromnej ilości codziennych obowiązków służbowych znalazła się chwila na podziękowanie Panu Wojewodzie za bardzo dobrą współpracę służb oraz sprawne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Pomorza, także w kontekście zadań związanych z niwelowaniem zagrożeń epidemicznych. Dlatego też nadinsp. Andrzej Łapiński wręczył Wojewodzie Pomorskiemu p. Dariuszowi Drelichowi pamiątkowy obraz jako symbol zintegrowania służb w realizacji wspólnych celów.

  • podziękowanie
  • podziękowanie