Wiadomości

Porozumienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

Data publikacji 21.12.2020

Dzisiaj zawarte zostało porozumienie w sprawie utrzymania porządku i bezpieczeństwa, podpisane pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku.

Ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku porozumienie podpisał nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, a ze strony Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Celem porozumienia jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa całej społeczności akademickiej przebywającej na terenie uniwersyteckiego kampusu.

Współpraca pomiędzy UG, a KWP będzie polegała na:

- informowaniu się stron w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości

- przeciwdziałaniu zagrożeniom o charakterze terrorystycznym

- przeciwdziałaniu cyberzagrożeniom

- działaniach edukacyjno-prewencyjnych, w tym badań ankietowych, udziale w dyskusji w zakresie świadomości prawnej oraz wizerunku Policji i Uczelni

- umożliwieniu dostępu do opracowań naukowych związanych z przestępczością, jej ujawnianiem, wykrywaniem i zwalczaniem oraz oceną czynników mających wpływ na jej poziom.

Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jego podpisania.


 

 

  • Porozumienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
    Porozumienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
  • Porozumienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
    Porozumienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
  • Porozumienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
    Porozumienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku