Certyfikat Akredytacji - Policja Pomorska

Certyfikat Akredytacji

Certyfikat Akredytacji

Dobra kulturyCertyfikat akredytacji Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku wystawiony przez Polskie Centrum Akredytacji, skan dokumentu

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA

www.pca.gov.pl

Pliki do pobrania

  • Certyfikat Akredytacji
    1.2 MB
    Certyfikat Akredytacji Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku wystawiony przez Polskie Centrum Akredytacji, skan dokumentu w formacie PDF