Struktura Organizacyjna - Policja Pomorska

Struktura Organizacyjna

 mł. insp. Iwona Kuczyńska
Naczelnik

 


 

nadkom. Magdalena Falkowska
Zastępca Naczelnika
 

nadkom. Arkadiusz Socha
Koordynator Zespołu Organizacji Służby i Wykroczeń

podkom. Beata Kurek
Koordynator Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii