EKOPOLICJA 2018


 „Ekopolicja 2018 – wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o środki unijne na zadania termomodernizacyjne w Pomorskiej Policji”

 

 

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach umowy nr WFOŚ/pjb/376/16/2018 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku rozpoczęła realizację projektu pn.: „Ekopolicja 2018 – wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o środki unijne na zadania termomodernizacyjne w Pomorskiej Policji”.

Celami nadrzędnym projektu są działania:

 • prowadzące do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz ograniczenia emisji gazów oraz pyłów
 • mające na celu ograniczenie zużycia energii, w tym wprowadzenia zarządzania energią w budynkach              użyteczności publicznej

Realizacji projektu umożliwi pozyskanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo-technicznej, a w dalszej kolejności  poszukiwanie źródeł finansowania termomodernizacji obiektów policyjnych z terenu woj. pomorskiego:

 • Posterunki Policji: Sadlinki, Gardeja, Koczała, Przechlewo, Karsin, Stężyca, Chmielno, Damnica, Tuchomie
 • Komisariaty Policji:  Trąbki Wielkie, Łeba, Główczyce, Kępice
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. 3 Maja 7
 • Komenda Miejska Policji w Gdańsku ul. Kartuska 245

Wartość projektu:                       434 500 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW:     300 000 zł

Budżet KWP w Gdańsku:            134 500 zł

W związku z wykonaniem audytów i dokumentacji projektowej opisanych w umowie WFOŚ/pjb/376/16/2018 zmianie uległa wartość wkładu własnego KWP w Gdańsku. W dniu 31.07.2018r. został zawarty Aneks do wymienionej umowy zmieniający proporcje udziału poszczególnych środków jak niżej:

Wartość projektu:                       374 123,40 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW:     300 000,00 zł

Budżet KWP w Gdańsku:            74 123,40 zł

Nr art.:980, modyfikacja: 2017-08-02
 • www.pomorska.policja.gov.pl
  © 2001 - 2018 r.
 • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
  ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
  tel.(58) 321-59-00