Sekcja Technik Audiowizualnych


Sekcja Technik Audiowizualnych

 Kierownik - podinsp. Robert Sikora tel. 32 14 929


 

 

Badania dokumentów

Klasyczne badania dokumentów prowadzone są metodami optycznymi z wykorzystaniem mikroskopów, zgodnie z procedurą badawczą PB-11: Badania rękopisów, wydanie 5 z dnia 24.04.2015 r.

 

 

 

 


Techniczne badania dokumentów prowadzone są metodami optycznymi i fizyko-chemicznymi i z wykorzystaniem między innymi mikroskopów zgodnie z procedurą badawczą PB-12 Badania autentyczności dokumentów wydanie 2 z dnia 04.11.2016 r.

Uwaga: Badania dotyczące szacowania wieku zapisów pasty długopisowej oraz badania środków kryjących metodą chromatografii cienkowarstwowej są badaniami niszczącymi.

 

 

 

 

 


 


Badania antroposkopijne

- realizowane są czynności w oparciu o zlecenia z zakresu odtwarzania wyglądu osób i rzeczy na podstawie opisu słownego

 

 

 

 

 Badania zapisów wizualnych- badania prowadzone są z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury badawczej do obróbki i analizy sygnałów wizyjnych a także oprogramowania graficznego m.in: Ulead Video Studio 10 oraz oprogramowania do konwersji m.in: NCH Prism Video Format Converter Plus Total Video Converter, zgodnie z metodyką opracowaną i stosowaną w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji - CLKP (metoda szczegółowej analizy i cyfrowej obróbki obrazu).

 

 

 


Fotografia barwna- wykonywanie odbitek fotograficznych przy pomocy aparatury cyfrowej obróbki zdjęć firmy Nortisu.

 

 


 

Badania fonoskopijne- badania prowadzone w warunkach studyjnych, z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury badawczej do obróbki i analizy sygnałów akustycznych m. in.: moduł do badań identyfikacyjnych i autentyczności STC, moduł do badań identyfikacyjnych SIVE, cyfrowy system korekcji sygnałów akustycznych CEDAR a także przy użyciu specjalistycznego oprogramowania m.in: Adobe Audition 3.0, NCH Switch Sound Format Converter Plus Edition. Ponadto badania prowadzone są zgodnie z metodyką opracowaną i stosowaną w CLKP (metoda fonoskopijnych badań odsłuchowych nagrań zakłóconych).

 


 

 

Badania informatyczne - badania prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury badawczej do odzyskiwania i analizy danych (m.in: R-Studio, XRY, Encase, Cell Phone Analyser, CPA sin Analyser, Nobil edit Forensic), zgodnie z metodyką opracowaną i stosowaną w CLKP (metoda odzyskiwania danych usuniętych, analiza zawartości cyfrowych nośników pamięci).

 

 


Nr art.:115, modyfikacja: 2011-08-25
  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2019 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00