Zadania Laboratorium

Zakres zadań Laboratorium Kryminalistycznego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku:

 • wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych oraz innych czynności techniczno-kryminalistycznych w sprawach karnych dla jednostek Policji, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 • udział w oględzinach i innych czynnościach procesowych, dotyczących najpoważniejszych przestępstw w województwie lub innych zdarzeniach wymagających udziału ekspertów,
 • prowadzenie registratur i zbiorów służących identyfikacji osób i rzeczy oraz pomocniczych zbiorów niezbędnych w porównawczych badaniach kryminalistycznych,
 • prowadzenie szkoleń policjantów służby techniki kryminalistycznej, aplikantów, studentów medycyny, prokuratorów oraz udzielanie pomocy merytorycznej funkcjonariuszom Policji spoza służby techniki kryminalistycznej oraz innym organom procesowym.

 • sprawowanie nadzoru nad techniką kryminalistyczną garnizonu pomorskiego.

 

Nr art.:74, modyfikacja: 2011-07-29
 • www.pomorska.policja.gov.pl
  © 2001 - 2019 r.
 • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
  ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
  tel.(58) 321-59-00