Praca dla osób cywilnych

 

Sposób przyjmowania do pracy w policji na stanowiska cywilne:

 

Członkowie korpusu służby cywilnej

Tryb naboru reguluje Ustawa z dn. 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505).

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku organizuje nabór na wolne stanowiska pracy jedynie w KWP w Gdańsku

Informacje o wolnych miejscach pracy w służbie cywilnej jest upowszechniana poprzez:

- stronę: www.dsc.kprm.gov.pl
- stronę Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
- umieszczenie ogłoszenia w siedzibie KWP w Gdańsku na tablicy służby cywilnej przy Wydziale Kadr i Szkolenia ul. Okopowa 15

Ogłoszenia zawierają m.in. opis stanowiska, wymagania konieczne do jego zajmowania, zakres wykonywanych na nim zadań oraz termin i miejsce składania określonych dokumentów.

Oferty należy składać na konkretne stanowisko po ukazaniu się ogłoszenia.

Zatrudnienie pracownika w służbie cywilnej następuje po analizie i selekcji otrzymanych we wskazanym terminie ofert kandydatów.

 

Pracownicy nie będący członkami korpusu służby cywilnej:

Zatrudniani są w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

Zajmują stanowiska pomocnicze: robotnicze i obsługi (dozorcy, robotnicy, sprzątaczki, mechanicy itp.).

Poszukiwani kandydatów są organizowane w miarę potrzeb we własnym zakresie.

Zatrudnienie pracowników na stanowiskach cywilnych w komendach miejskich i powiatowych leży w gestii ich komendantów.

 

Nr art.:61, modyfikacja: 2011-07-28
  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00