Prawa człowieka

 

Funkcję Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, w zakresie ochrony praw człowieka pełni:
Zdzisław Huzar

Kontakt:
telefon służbowy komórkowy – 780 027 147
telefon stacjonarny / służbowy  – (58) 32-14-702, (74) 14-702
faks stacjonarny / służbowy –  (58) 32-14-722, (74) 14-722
email: – zhuzar@pomorska.policja.gov.pl

Siedziba Pełnomocnika znajduje się w budynku KWP w Gdańsku przy ul. Biskupiej 23, pokój 227 (II piętro).
Z Pełnomocnikiem można spotkać się codziennie w godzinach pracy (7.30 – 15.30), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Przed siedzibą Pełnomocnika znajduje się skrzynka, do której można wrzucić anonimowo korespondencję w sprawie naruszania praw i wolności człowieka, etyki zawodowej, zasady równego traktowania oraz ankietę dotyczącą stosowania mobbingu i dyskryminacji w miejscy pełnienia służby lub wykonywania pracy.
Ankiety znajdują się obok skrzynki oraz w zakładce „Wewnętrzna Procedura Antydyskryminacyjna ---- > Akty prawne”.

 

Do zadań realizowanych przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Praw Człowieka w szczególności należy:

1. propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa pomorskiego;

2. bieżące monitorowanie działań Policji w zakresie respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;

3. inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;

4. sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;

5. diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, inicjowanie lub samodzielne organizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na terenie województwa;

6. reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;

7. sporządzanie rocznych raportów z działalności Komendy w zakresie ochrony praw człowieka;

8. bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizacji wyżej wymienionych zadań.

 

Materiały do pobrania:

- Główne kierunki 2016-2018

 

- Priorytety KGP na lata 2016-2018

 

- Harmonogram 2016-2018

 

- Regulamin KWP

 

- Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

 

 

Nr art.:927, modyfikacja: 2017-03-02
  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00