Data publikacji:2014-10-13 KWP GDAŃSK   

Na terenie województwa pomorskiego rusza nowa kampania edukacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Realizowana będzie we wszystkich powiatach naszego regionu. Głównym jej celem jest zwrócenie uwagi na to, jaki wpływ ma właściwe i widoczne oznakowanie budynków na skrócenie czasu dojazdu i szybką interwencję służb ratowniczych. Drugim elementem działań będzie wskazanie prawidłowej formy zgłoszenia w sytuacjach nagłych oraz zasad korzystania z numeru alarmowego 112.

Dziś na terenie naszego regionu rusza kampania edukacyjna „Pozwól do siebie dojechać”. Głównym celem działań policjantów jest uświadomienie właścicielom i zarządcom nieruchomości jak ważne jest właściwe oznakowanie budynków.

Planowane przedsięwzięcie odbywać się będzie w dniach 13-24 października 2014r., i ma polegać na skontrolowaniu jak największej ilości nieruchomości pod kątem przestrzegania przez właścicieli, administratorów, dozorców lub użytkowników przepisów dot. prawidłowego oznakowania nieruchomości. Policjanci w trakcie tej akcji przypominać będą, że w sytuacjach zagrożenia każda sekunda może zadecydować o życiu lub śmierci. Dobre oznakowanie budynków pozwala służbom ratunkowym sprawnie dotrzeć do potrzebujących.

W ramach kampanii w szkołach podstawowych przeprowadzone zostaną spotkania edukacyjne dla dzieci.

Inauguracja działań odbędzie się 13.10.2014r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 61 w Gdańsku, podczas której zostanie przeprowadzona symulacja zgłoszenia interwencji z udziałem Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dla wszystkich dzieci przygotowano również drobne upominki związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz numerem alarmowym 112.

W związku z prowadzoną akcją Zespół Prasowy KWP w Gdańsku przygotował film promocyjny.


  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00