Data publikacji:2017-09-22 KWP GDAŃSK  

Dzisiaj prawie 700 podchorążych złożyło przysięgę wojskową na Westerplatte. Na ceremonii obecny był Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Robert Sudenis. Ojczyźnie ślubowali kandydaci na żołnierzy zawodowych z trzech uczelni wojskowych: Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz Akademii Marynarki Wojennej.

"Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam …" - tymi słowami podchorążowie I roku rozpoczęli uroczystą przysięgę wojskową. Ceremonia rozpoczęła się o godz. 12.00 pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. Po uroczystości odbyła się defilada oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, przysięga odbywa się w trakcie uroczystego apelu, w obecności zgromadzonych gości. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku reprezentował jego zastępca – insp. Robert Sudenis.

    • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00