Akty prawne oraz druki dokumentów dotyczące doboru do służby w Policji:

 

AKTY PRAWNE:

- Ustawa z dnia 6.04.1990r o Policji (Dz. U. z 2016r, poz. 1782 z późn. zm.)

 

 - Ustawa z dnia 5.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1167 j.t.)

- Rozporządzenie MSW z dnia 18.04.2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o służbę w Policji (Dz. U. z 2012r. poz. 432, Dz. U. z 2013r., poz. 1663)


- Rozporządzenie MSW z dnia 19.12.2014r. w sprawie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1894)


- Decyzja nr 46 Komendanta Głównego Policji z dnia 09.03.2017 r. w sprawie utworzenia centralnego rejestru doboru kandydatów do służby w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 15 z 2017)


- Decyzja nr 744 Komendanta Głównego Policji z dnia 15.10.2007r. w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcia do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z 2007r., nr 19, poz. 141)


- Decyzja nr 746 Komendanta Głównego Policji z dnia 15.10.2007r. w sprawie przeprowadzenia wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z 2007r., nr 19, poz. 143)


- Decyzja nr 478 Komendanta Głównego Policji z dnia 14.09.2005r. w sprawie prowadzenia badań psychologicznych testem MultiSelect osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz oceny tych badań (Dz. Urz. KGP z 2005r, nr 15, poz. 110)

 

 

DRUKI DOKUMENTÓW:

- Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji – cz. A, B, C

 

- Ankieta bezpieczeństwa osobowego

 

Nr art.:63, modyfikacja: 2014-08-25
  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00