Kto może pełnić służbę w Policji?


Służbę w Policji może pełnić (art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990r o Policji):

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

- który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystający w pełni z praw publicznych,

- posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Nr art.:923, modyfikacja: 2017-02-15
  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00