Co to jest Policja, jakie ma zadania i dlaczego warto zostać policjantem?

 

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990r o Policji).

Policjant (funkcjonariusz Policji) zgodnie ze słowami roty ślubowania (art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990r o Policji):

- służy wiernie Narodowi,

- chroni ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny,

- strzeże, nawet z narażeniem życia, bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli,

- wykonując powierzone zadania pilnie przestrzega prawa,

- przestrzega dyscypliny służbowej,

- wykonuje rozkazy i polecenia przełożonych,

- strzeże tajemnic związanych ze służbą,

- strzeże honoru, godności i dobrego imienia służby oraz

- przestrzega etyki zawodowej.

 

Musisz wiedzieć, że do głównych zadań Policji należą (art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 6.04.1990r o Policji):

 - ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

 - ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

 - inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

- wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

 

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

- ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

- stabilne, stałe zatrudnienie;

- wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

- wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 2800 zł netto;

- nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

- prawa emerytalne po 25 latach służby w 55 roku życia;

- możliwość doskonalenia zawodowego;

- możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

- prestiż zatrudnienia;

- służbę w organizacji zaufania społecznego;

- szeroki katalog specjalizacji;

- wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

- przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

 

I właśnie dlatego warto zostać Policjantem!


Nr art.:922, modyfikacja: 2017-02-15
  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00