Statystyka przestępstwStatystyki w formie tabelarycznej

* Statystyka przestępczości za wybrany okres
z uwzględnieniem wskaźnika dynamiki
w poszczególnych kategoriach
Statystyki w formie graficznej

* Statystyka porównawcza przestępstw na terenie
województwa pomorskiego za wybrany okres
w wybranych kategoriach

Uwaga!
W roku 2003 do liczby przestępstw wszczętych nie była włączona liczba przestępstw rejestrowych.

Nr art.:65, modyfikacja: 2011-07-29
  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00