Zamówienia publiczne

Uwaga! Zamówienie publiczne realizowane elektronicznie oznaczone jest kolorem         

Nr
refe-
rencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

 

124/2018poniżej 144 000 EURO38.00.00.00-5
Przetarg na dostawę ANALIZATORA GENETYCZNEGO dla KWP w Gdańsku

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-12-19
godz.
09:50:00
więcej
125/2018poniżej 144.000,00 euro39.13.00.00-2
Przetarg na dostawę wyposażenia kwaterunkowego z przeznaczeniem dla PP w Dębnicy.

przetarg nieograniczony2018-12-19
godz.
10:50:00
więcej
126/2018poniżej 144.000,00 euro39.13.00.00-2
Przetarg na PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę wyposażenia kwaterunkowego z przeznaczeniem dla PP w Lubichowie

przetarg nieograniczony2018-12-19
godz.
11:50:00
więcej
121/2018poniżej 144.000 euro34.22.00.00-5
Przetarg na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POJAZDU SPECJALNEGO W WERSJI „POMOC DROGOWA” W ILOŚCI 1 SZT.

przetarg nieograniczony2018-12-07
godz.
11:50:00
więcej
117/2018poniżej 144.000,00 euro
63.71.24.00-7
50.11.81.10-9

Przetarg na HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W CZŁUCHOWIE

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-12-07
godz.
10:50:00
więcej
106/2018poniżej 144.000 euro32.25.00.00-0; 30.23.74.50-8
Przetarg na DOSTAWĘ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ TABLETÓW DLA KWP W GDAŃSKU

przetarg nieograniczony2018-11-27
godz.
09:50:00
więcej
110/2018poniżej 144.000 euro48.82.00.00-2
Przetarg na DOSTAWĘ SERWERA DLA POTRZEB MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA, ZASILANIEM I KLIMATYZACJĄ W SIECI OST 112 DLA KWP W GDAŃSKU

przetarg nieograniczony2018-11-26
godz.
12:50:00
więcej
102/2018powyżej 144 000 EURO34.35.11.00-3
Przetarg na dostawę ogumienia zimowego do pojazdów służbowych woj. Pomorskiego - realizowany elektronicznie.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-12-12
godz.
09:50:00
więcej

link do platformy zakupowej
99/2018powyżej 144.000 euro09.13.21.00-4
09.13.41.00-8

Przetarg na dostawę benzyny bezołowiowej i oleju napędowego wraz z dostawą do zbiorników podziemnych mieszczących się na terenie stacji paliw Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku -realizowany elektronicznie.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-12-11
godz.
09:50:00
więcej

link do platformy zakupowej
95/2018powyżej 144.000,00 euro85.12.10.00-3
Przetarg na WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA KWP W GDAŃSKU.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-11-16
godz.
09:50:00
więcej


  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00