Zamówienia publiczne

Nr
refe-
rencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

 

91/2017powyżej 135.000,00 euro34.30.00.00-0
Przetarg na dostawę części zamiennych do pojazdów marki Opel dla potrzeb Wydziału Transportu KWP w Gdańsku.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2017-11-27
godz.
09:50:00
więcej
92/2017powyżej 135.000,00 euro30.21.31.00-6
Przetarg na dostawę notebooków wraz z oprogramowaniem biurowym dla KWP w Gdańsku.

przetarg nieograniczony2017-11-02
godz.
09:50:00
więcej
90/2017poniżej 5.225.000,00 euro45.40.00.00-0
Przetarg na budowę siedziby Komisariatu Policji Gdynia-Witomino wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gdyni przy ul. Chwarznieńska / Staniszewskiego (dz. nr. ew. 5236 obręb 0011).

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2017-10-30
godz.
10:50:00
więcej
89/2017powyżej 135.000,00 euro30.21.31.00-6
Przetarg na dostawę sprzętu informatycznego dla KWP w Gdańsku.

przetarg nieograniczony2017-10-30
godz.
09:50:00
więcej
88/2017poniżej 135.000,00 euro50.11.23.00-6
Przetarg na mycie i odkurzanie pojazdów służbowych użytkowanych przez KP w Miastku

przetarg nieograniczony2017-10-20
godz.
09:50:00
więcej
85/2017powyżej 135.000,00 euro32.41.21.00-0
Przetarg na świadczenie dla potrzeb KWP w Gdańsku usług telekomunikacyjnych ISDN PRA polegających na:
Zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową, wraz z zainstalowaniem przez operatora zakończenia sieci w 6 lokalizacjach pomorskiego garnizonu Policji

przetarg nieograniczony2017-10-26
godz.
09:50:00
więcej
83/2017powyżej 135.000,00 euro85.12.10.00-3
Przetarg na WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA KWP W GDAŃSKU.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2017-10-25
godz.
09:50:00
więcej


  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2017 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00