Zamówienia publiczne

Nr
refe-
rencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

 

44/2018poniżej 5.548.000,00 euro45.40.00.00-0
Przetarg na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ADAPTACJI I ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ (WOJ. POMORSKIE, POWIAT SŁUPSKI) PRZY UL ZJEDNOCZENIA 28B (DZ. 1375), NA SIEDZIBĘ POSTERUNKU POLICJI

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-07-06
godz.
09:50:00
więcej
46/2018poniżej 144.000,00 euro90.51.32.00-8
Przetarg na WYWÓZ NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH I BIODEGRADOWALNYCH Z KPP W WEJHEROWIE I JEDNOSTKACH JEJ PODLEGŁYCH.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną na zad. 22018-07-02
godz.
10:50:00
więcej
45/2018poniżej 144.000,00 euro90.51.32.00-8
Przetarg na WYWÓZ NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH I BIODEGRADOWALNYCH Z KPP W PUCKU I JEDNOSTEK JEJ PODLEGŁYCH

przetarg nieograniczony2018-07-02
godz.
09:50:00
więcej
47/2018poniżej 144.000,00 euro50.11.23.00-6
Przetarg na MYCIE I ODKURZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KPP W KARTUZACH.

przetarg nieograniczony2018-06-29
godz.
09:50:00
więcej
48/2018poniżej 144.000,00 euro50.11.60.00-1
Przetarg na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE NAPRAW TURBOSPRĘŻAREK DO POJAZDÓW W SŁUŻBOWYM SPRZĘCIE TRANSPORTOWYM UŻYTKOWANYM W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU ORAZ W PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTKACH POLICJI

przetarg nieograniczony2018-06-29
godz.
10:50:00
więcej
41/2018poniżej 144.000,00 euro
44.51.41.00-7
39.83.20.00-3
33.76.00.00-5
39.22.40.00-8
39.80.00.00-0
19.52.00.00-7
39.81.11.00-1

Przetarg na DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I AKCESORIÓW PORZĄDKOWYCH DLA KWP W GDAŃSKU.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-06-18
godz.
11:50:00
więcej


  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00