Zamówienia publiczne

Nr
refe-
rencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

 

66/2018poniżej 144.000 euro71356100-9; 90915000-4
Przetarg na Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i kontrola stanu technicznego przewodów kominowych obiektów policyjnych w garnizonie pomorskim.

przetarg nieograniczony2018-08-22
godz.
10:50:00
więcej
67/2018poniżej 5.548.000,00 euro 45400000-0
Przetarg na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI Z SIEDZIBĄ W GDYNI PRZY ULICY SANDOMIERSKIEJ 7

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-08-27
godz.
09:50:00
więcej
68/2018poniżej 5.548.000,00 euro45400000-0
Przetarg na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W RUMI PRZY ULICY DERDOWSKIEGO 43

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-08-27
godz.
10:50:00
więcej
64/2018poniżej 144.000 euro39.51.54.40-1
Przetarg na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ ŻALUZJI Z PRZEZNACZENIEM DLA KMP w SŁUPSKU

przetar nieograniczony2018-08-16
godz.
11:50:00
więcej
65/2018poniżej 144.000 euro39.13.00.00-2
Przetarg na PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę wyposażenia kwaterunkowego z przeznaczeniem dla KMP w Gdańsku

przetarg nie ograniczony z aukcją elektroniczną2018-08-14
godz.
09:50:00
więcej
63/2018poniżej 144.000 euro50.11.81.10-9
Przetarg na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH KMP GDAŃSK ,KMP SOPOT, KWP GDAŃSK

przetar nieograniczony2018-08-21
godz.
09:50:00
więcej
61/2018poniżej 5.548.000,00 euro45400000-0
Przetarg na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE POMOSTÓW PŁYWAJĄCYCH PRZY NABRZEŻU NR XVIII RZEKI MOTŁAWY ZGODNIE Z WIELOBRANŻOWĄ DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ I WYKONAWCZĄ

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-08-17
godz.
09:50:00
więcej
62/2018poniżej 5.548.000,00 euro45400000-0
Przetarg na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ADAPTACJI I ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ (WOJ. POMORSKIE, POWIAT SŁUPSKI) PRZY UL ZJEDNOCZENIA 28B (DZ. 1375), NA SIEDZIBĘ POSTERUNKU POLICJI

przetarg nie ograniczony z aukcją elektroniczną2018-08-16
godz.
10:50:00
więcej
60/2018powyżej 144.000,00 euro09.00.00.00-3
Przetarg na DYSTRYBUCJĘ I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ POLICJĘ W GARNIZONIE POMORSKIM

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-09-12
godz.
09:50:00
więcej
59/2018poniżej 5.548.000,00 euro45400000-0
Przetarg na REMONT BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W LUBICHOWIE UL. B. PRUSA 7

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-08-13
godz.
09:50:00
więcej


następne 10 >>
  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00