Zamówienia publiczne

Nr
refe-
rencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

 

108/2017powyżej 135.000,00 euro34.35.11.00-0
Przetarg na dostawę ogumienia zimowego do pojazdów służbowych dla potrzeb Wydziału Transportu KWP w Gdańsku.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-01-03
godz.
09:50:00
więcej
106/2017poniżej 5.225.000,00 euro45.40.00.00-0
Przetarg na budowę siedziby Komisariatu Policji Gdynia-Witomino wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gdyni przy ul. Chwarznieńska / Staniszewskiego (dz. nr. ew. 5236 obręb 0011).

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2017-12-04
godz.
09:50:00
więcej


  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2017 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00