Zamówienia publiczne

Nr
refe-
rencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

 

98/2018poniżej 144.000 euro50.11.23.00-6
Przetarg na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MYCIE I ODKURZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KPP W BYTOWIE

przetarg nieograniczony2018-10-26
godz.
09:50:00
więcej
96/2018poniżej 144.000 euro45400000-0
Przetarg na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYKONANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYMI KOSZTORYSAMI INWESTORSKIMI W BUDYNKACH A, C I E ORAZ PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU KMP W SŁUPSKU

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-10-23
godz.
09:50:00
więcej
97/2018poniżej 144.000 euro45400000-0
Przetarg na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYKONANIE OGRODZENIA STANOWIĄCEGO WYDZIELENIE TERENÓW BĘDĄCYCH W TRWAŁYM ZARZĄDZIE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU OD TERENÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH ZIELONYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSK

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-10-24
godz.
09:50:00
więcej
95/2018powyżej 144.000,00 euro85.12.10.00-3
Przetarg na WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA KWP W GDAŃSKU.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-11-16
godz.
09:50:00
więcej
94/2018poniżej 144.000 euro50116000-1
Przetarg na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE NAPRAW PRZEKŁADNI KIEROWNICZYCH DO POJAZDÓW W SŁUŻBOWYM SPRZĘCIE TRANSPORTOWYM UŻYTKOWANYM W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU ORAZ W PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTKACH POLICJI

przetar nieograniczony2018-10-15
godz.
10:50:00
więcej
90/2018poniżej 144.000,00 euro32.41.21.00-0
Przetarg na ZAPEWNIENIE STAŁEGO DOSTĘPU DO PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ DROGĄ KABLOWĄ, WRAZ Z ZAINSTALOWANIEM PRZEZ OPERATORA ZAKOŃCZENIA SIECI W 16 LOKALIZACJACH POMORSKIEGO GARNIZONU POLICJI.

przetarg nieograniczony2018-10-15
godz.
09:50:00
więcej
91/2018poniżej 144.000 euro30.19.21.13-6, 30.19.93.30-2, 30.23.70.00-9
Przetarg na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ INFORMATYCZNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA KWP W GDAŃSKU

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-10-08
godz.
09:50:00
więcej
89/2018poniżej 5.548.000,00 euro45.40.00.00-0
Przetarg na WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MALBORKU PRZY ULICY GEN DE GAULLE´A 3.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-10-09
godz.
09:50:00
więcej
79/2018poniżej 5.548.000,00 euro45.40.00.00-0
Przetarg na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ADAPTACJI I ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ (WOJ. POMORSKIE, POWIAT SŁUPSKI) PRZY UL ZJEDNOCZENIA 28B (DZ. 1375), NA SIEDZIBĘ POSTERUNKU POLICJI.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-09-17
godz.
09:50:00
więcej
72/2018poniżej 5.548.000,00 euro45.40.00.00-0
Przetarg na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE POMOSTÓW PŁYWAJĄCYCH PRZY NABRZEŻU NR XVIII RZEKI MOTŁAWY ZGODNIE Z WIELOBRANŻOWĄ DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ I WYKONAWCZĄ.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną2018-09-07
godz.
09:50:00
więcej


  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00