Zamowienia publiczne - Zakończone postępowania


Zamówienia publiczne

Nr
refe-
rencyjny

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot

Tryb

Termin składania ofert

 

87/2017poniżej 135.000,00 euro90.52.00.00-8
Przetarg na ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA KWP W GDAŃSKU.

przetarg nieograniczony2017-10-10
godz.
09:50:00
więcej
86/2017poniżej 135.000,00 euro50.11.23.00-6
Przetarg na MYCIE I ODKURZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KP W MIASTKU.

przetarg nieograniczony2017-09-29
godz.
09:50:00
więcej
84/2017poniżej 135.000,00 euro64.21.20.00-5
Przetarg na świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla jednostek Policji województwa pomorskiego.

przetarg nieograniczony2017-09-29
godz.
12:50:00
więcej
82/2017poniżej 135.000,00 euro39.13.11.00-0
Przetarg na dostawę i montaż krzeseł z przeznaczeniem dla KP Gdańsk – Śródmieście.

przetarg nieograniczony2017-09-21
godz.
09:50:00
więcej
79/2017poniżej 135.000,00 euro50.53.20.00-3
Przetarg na wymianę baterii w siłowniach telekomunikacyjnych WSZ-03/06 prod. TELZAS w jednostkach policji woj. pomorskiego.

przetarg nieograniczony2017-09-18
godz.
09:50:00
więcej
80/2017poniżej 135.000,00 euro50.53.20.00-3
Przetarg na 1. Modernizację istniejącego systemu zasilania urządzeń telekomunikacyjnych w KP Rumia oraz KP Reda; 2. Dostawę montaż i uruchomienie nowej siłowni telekomunikacyjnej w KP Gdańsk Wrzeszcz.

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną na zad. nr 22017-09-19
godz.
09:50:00
więcej
81/2017poniżej 135.000,00 euro50.11.23.00-6
Przetarg na MYCIE I ODKURZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KP W MIASTKU.

przetarg nieograniczony2017-09-15
godz.
09:50:00
więcej


następne 7 >>
  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2017 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00